Monday, 29 September 2014

Pahiyom Lang BhaiKahayag sa kabuntagon tungod sa adlaw
Nagdalag kalipay sa matag motan-aw
Ang matag tan-aw naghatag og paglaum
Na tungod sa paglaum, Anaa na'y pahiyom

Sa pagsugod sa adlaw, nagsugod usab ang pagpanaw
Paglaum sa paglakaw, kahayag dili mahanaw
Problema sagubangon sa tabang sa labing Makagagahom
Ug luyo sa unos, sa gihapon anaa ang pahiyom

Kalipay sa nabatonan luyo sa mga problema 
Maoy usa ka panig-ingnan na may paglaom pa
Busa bisag moulan pa, Pahiyom lang bhai
Bahala nag diyutay basta may kalipay

Sa pagsalop sa adlaw, kahayag nahanaw
Kangit-ngit sa palibot mao na ang misapaw
Ug hinaut na ang paglaom magmahulaton
Kay ang kahayag anaa sa gihapon, karon ug kahangturan.

No comments:

Post a Comment