Sunday, 10 February 2013

Gumising Ka

GUMISING KA
by: froi & jerome

Nilikha ng may kapal ang mundong ibabaw
Kagandahan at kasaganahan dito ay umaapaw
Isang perpektong mundong ginawa para sa tao
Walang ibang makikinabang kundi tayo-tayo

Mga taong binigyan ng lahat-lahat 
Ngunit bakit sa kanya ay hindi tapat
Mga taong pinabayaang gumawa ng desisyon 
Ngunit bakit sa kanya ay wala ng panahon

Sariling kapakanan ang laging nasa isipan
Ninanais ay pera at sakim sa kapangyarihan
Galit, imoralidad at kasamaan ang sa mundo ngayo'y umiiral
Walang takot, pakialam at panahon sa maykapal

Relasyong lalaki sa lalaki at babe sa babae 
Mga kabataang ang kasiyahan ay nasa kalye 
Anak laban sa magulang at kapatid laban sa kapatid 
Ito ba dapat ang sa pamilya'y mabatid

Nasaan na ngayon ang perpektong mundo
Punong-puno na ng mga makasalanang tao
Nilikha tayo ng maykapal upang maging banal 
Ngunit heto tayo nanatiling matigas na bakal 

Gumising ka, bumangon at maging karadapat-dapat
Dahil ang pag-ibig ng diyos ay palaging tapat
Maging tunay na anak ng dioys at siya'y paglingkuran
Upang sa kanyang pagbabalik makasama patungong langit 

No comments:

Post a Comment