Monday, 11 February 2013

Pagkamaayo Mo
Salamat O Ginoo sa nadawat na kaluwasan
Tungod sa imoha aduna ko'y kasigurohan
Sa kinabuhing dayon na wa'y katapusan 
Kauban ka hangtod sa hangtod sa imong gingharian

Sa akong mga kasal-anan ug sa batasang di makaon sa iro
Bisag unsa nalang gusto nakong buhaton matuman lang ang akong gusto
Kinabuhing puno sa garbo, murag wala kailag respeto
Apan luyo niining tanan nagapabilin ang pagpasaylo

Salamat O Ginoo na imoha kong nakaplagan
Gikan sa kangitngitan na akoang nahimutangan
Pagkamaayo mo Ginoo dili gyud mahikatupngan
Bag-ong kinabuhi na imong gihatag di gyud nako pasagdaan

Pagasalamatan, pagasimbahon, ug alagaran ka
Dalaygon ka sa wa'y katapusan, O Diyos balaan ka
Tanang butang imong mabuhat, O Diyos gamhanan ka
Ug ang gugma mo kanako O Diyos pagka way sama

Sa adlaw-adlaw na akong gina-atubang na mga problema
Mga pagsulay sa kinabuhi gaabot matag karun ug unya
Ug bisan pa sa mga sitwasyong  wa na'y unod ang akong bulsa 
Di ko mabalaka tungod sa imong gugma ug pag-amoma

Sa sulod sa bayntekwatro ka oras nimong pagbantay
Sa mga daotang panghitabo imoha kong ginalikay
Ug sa akong paglakaw-lakaw us sa simple nakong pagsakay
Di nako mabalaka tungod ikaw anaa sa kanunay

Akong paningkamutan na ako imong kahimut-an 
Talentong imong gihatag pagagamiton sa simbahan
Panahon sa kalibotan akoa nang hikalimtan
Tanang oras akong igahin sa pagkinabuhing matarong ug balaan

Pagkamaayo mo O Diyos sa akong kinabuhi 
Pagkabuotan mo O Diyos dili jud maikatandi
Mahigugmaon, gamhanan, balaan, dalaygon ka O Diyos
Tungod sa imoha ako naluwas, daghang salamat O HesusNo comments:

Post a Comment