Tuesday, 17 September 2013

Walay Rason

Walay Rason

Sa adlaw-adlaw na atong gina-atubang na mga problema
Mga pagsulay sa kinabuhing gaabot matag karun ug unya
Ug bisan pa sa mga sitwasyong wa na'y unod ang atong bulsa 
Di ‘ta mabalaka tungod sa iyang gugma ug pag-amoma

Sa sulod sa bayntekwatro ka oras niyang pagbantay

Gikan sa mga daotang panghitabo iyaha tang ginalikay
Ug sa atong paglakaw-lakaw us sa simple natong pagsakay
Di nata mabalaka tungod kay Siya anaa sa kanunay

Sa atong mga kasal-anan ug sa batasang di makaon sa iro
Bisag unsa nalang gusto natong buhaton matuman lang ang atong gusto
Kinabuhing puno sa garbo, murag wala kailag respeto
Apan luyo niining tanan nagapabilin ang pagpasaylo

Siya ang kahayag, panahon sa kangitngiton
Siya ang atong kusog, panahon sa kaluyahon
Siya ang atong katagbawan, panahon sa kakulangon
Siya ang Diyos kagahapon, karun ug sa tanang panahon

Walay rason nga dili ta magapasalamat kaniya
Walay rason nga dili ta magasimba sa ngalan niya
Walay rason nga dili ta mangalagad kaniya
Walay rason nga dili ta magadayeg sa ngalan niya

Atong paningkamutan na kita iyang kahimut-an
Talentong iyang gihatag pagagamiton sa simbahan
Panahon sa kalibotan atoa nang hikalimtan
Tanang oras atong igahin sa pagkinabuhing matarong ug balaanNo comments:

Post a Comment